• Početna
  • Prostori za igru (Dječja igrališta, Dječje igraonice, Trim staze..)

Prostori za igru
(Dječja igrališta, Dječje igraonice, Trim staze..)

Tvrtka EURO CERT CONTROL d.o.o. iz Zagreba pruža širok spektar djelatnosti u području osmišljavanja i gradnje prostora za igru ( dječja igrališta, trim staze, fitnes sprave, rekreativno sportska igrališta, igraonice i drugo). Kod svih navedenih prostora za igru sve sprave, površine i ostali dijelovi igrališta moraju biti ispravni i sigurni za korisnike tih prostora. Prema Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda ( NN 30/2009, 139/2010 i 14/2014) i Europske direktive 2001/95/EZ sve sprave moraju biti sigurne uz primjenu prihvaćene EN norme koje propisuju obaveze vlasnika igrališta kao i dokumente koje mora imati proizvođač opreme prostora za igru.

Dokumenti koje mora imati proizvođač igrališta:

- Upute za montažu (instaliranje) upotrebu i održavanje
- Izvješće o ispitivanju
- Izjava o sukladnosti s HRN EN normama
- Jamstveni list s prijedlogom intervala pregleda i održavanja

Dokumenti koje mora imati vlasnik igrališta:

Knjigu igrališta koja sadržava sljedeće:
- Izvješće o prvom postinstalacijskom pregledu
- Izvješća o periodičnim pregledima ( operativni i godišnji)
- Zapisi o rutinskim pregledima
- Plan pregleda i održavanja
- Zapisi o održavanju i popravcima
- Zapisi o nesrećama

Vlasnici igrališta obavezni su uraditi sljedeće:

- Odrediti i osposobiti odgovornu osobu za održavanje prostora za igru i vođenje dokumentacije
- Uputiti na osposobljavanje osobe koje bih obavljale rutinske(dnevne) preglede
- Napraviti i postaviti znakove na prostore za igru i oznake na igralima
- Napraviti procedure za postupke u kriznim situacijama
- Angažirati neovisnu tvrtku ili stručnjaka za postinstalacijski pregled(pregled nakon istaliranja igrališta ili sprave) godišnji pregled ( detaljni pregled prema uputama HRN EN norme) operativni pregled ( svaka 3 mjeseca radi se pregled oštećenja i nedoatataka koja najčešće nastaju prilikom korištenja)
- Provoditi mjere navedene u operativnim i godišnjim pregledima u svrhu popravaka i zamjene dijelova da u svakom trenutku igralo i prostor za igru bude sigurno za upotrebu i korištenje.
Ukoliko se vlasnik prostora za igru predržava navedeni uputa u slučaju nezgoda njegova odgovornost se smanjuje.

Tvrtka EURO CERT CONTROL d.o.o. s svojim znanjem i iskustvom nudi suradnju arhitektima , investitorima, vlasnicima prostora za igru kao i samim korisnicima da svojim radom pomognemo da u ovom području, gdje je prostor za poboljšanje sigurnosti igrala i prostora za igru ogroman, napravimo pomake, da primjenom EN normi, izrade dokumentacije i igrala prema normama, provođenjem pregleda, edukacijama i osposobljavanjem odgovornih osoba kod proizvođača i vlasnika prostora za igru smanjimo rizik od teških ozljeda i tragičnih događaja.